Logo Kuriera Trzebnickiego

Zapraszamy wkrótce

poniedziałek 27 czerwca 2022
Cypriana, Emanueli, Władysława

Porozumienie w sprawie przykrycia rowu w Komorowie przy przebudowie drogi Trzebnica – Ujeździec Wielki wraz ze ścieżką rowerową.

Trwają prace związane z przebudową drogi oraz budową ścieżki rowerowej ze Szczytkowic do Ujeźdźca Wielkiego. Podczas realizacji omawianej inwestycji zachodzi potrzeba rozwiązywania napotkanych problemów. Jednym z nich jest odkryty rów w miejscowości Komorowo.

Niestety opracowany przez poprzednie władze Powiatu Trzebnickiego projekt techniczny budowy ścieżki rowerowej zakładał jedynie przesunięcie w kierunku prywatnych posesji i wypłycenie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo. Niestety wykonanie ścieżki rowerowej w Komorowie w sposób przewidziany w projekcie technicznym spowodowałoby niebezpieczeństwo zawalenia się ogrodzeń i zalania prywatnych posesji mieszkańców wschodniej części Komorowa. Dlatego w rozwiązanie zaistniałego problemu zaangażował się Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz radny powiatowy Mariusz Szkaradziński. Podczas spotkania w dniu 10.07.2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, na którym obecni byli również Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak, mieszkaniec Komorowa Zdzisław Jachyra i członek Zarządu Powiatu Daniel Buczak oraz na miejscu inwestycji w Komorowie z kierownikiem budowy z firmy Berger Bau ustalono sposób rozwiązania zaistniałego problemu.

12.jpeg

11.jpeg

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że rów w Komorowie należy zarurować i na nim poprowadzić ścieżkę rowerową. Z uwagi na ograniczone środki Powiatu Trzebnickiego i niechęć opozycyjnych radnych powiatowych do finansowania inwestycji powiatowych na terenie Gminy Trzebnica, Burmistrz Marek Długozima zadeklarował wsparcie Gminy Trzebnica polegające na pokryciu w partnerstwie z Powiatem Trzebnickim kosztów zarurowania rowu w Komorowie. W realizację tej inwestycji w charakterze podwykonawcy firmy Berger Bau zadeklarował się mieszkaniec Komorowa Zdzisław Jachyra, któremu bardzo zależało na uregulowaniu cieku wodnego i poprawie estetyki swojej miejscowości. Jak powiedział nam Burmistrz Marek Długozima: Jako założyciel ugrupowania, które współrządzi w Powiecie Trzebnickim (Klub Radnych Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju) nie mogę pozwolić, aby przez błędy poprzedniego starosty Roberta Adacha mieszkańcy Komorowa nadal znosili uciążliwości rowu biegnącego przy powiatowej drodze. Dlatego, dzięki dobrej współpracy ze Starostą Trzebnickim Waldemarem Wysockim, Wicestarostą Jerzym Trelą, członkiem Zarządu Powiatu Danielem Buczakiem a w szczególności radnym Mariuszem Szkaradzińskim podjęliśmy działania, które doprowadzą do zarurowania rowu w Komorowie, po którym przejdzie nowa ścieżka rowerowa. Przypomnijmy, że decyzją Burmistrza, Gmina Trzebnica współfinansowała wykonane już fragmenty trasy rowerowej oraz drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego na odcinkach: Trzebnica- Szczytkowice (w 2017 roku) oraz Komorówko- zjazd na Koczurki (w 2016 roku).

 

 

 

 

 

Opublikował: Administrator Strony
Data publikacji: 29-07-2018 08:27
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie